Decontaminare, depozitare si transport, colectare deseuri

Sisteme diverse pentru decontaminarea instrumentarului, sisteme pentru stocarea, depozitarea si transportul acestuia si containere pentru colectarea deseurilor.

Sisteme pentru decontaminare